arti kata hormat
hor·mat 1 a menghargai (takzim, khidmat, sopan): sepatutnyalah kita -- kepada orang tua kita; 2 n perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim (seperti menyembah, menunduk): hadirin serentak berdiri memberi -- kepada tamu yang datang;

ber·hor·mat v terhormat;

ber·hor·mat-hor·mat v 1 saling memberi hormat; saling menghormati; 2 terlalu menghormat; berulang-ulang memberi hormat;

meng·hor·mat v memberi (menaruh, menyatakan) hormat kepada; menghormati: semua persiapan itu diadakan untuk ~ tamu;

meng·hor·mati v 1 menaruh hormat kepada; hormat (takzim, sopan) kepada: anak-anak wajib ~ orang tua; 2 menghargai; menjunjung tinggi: kita harus ~ pendapat dan keyakinan orang lain; 3 mengakui dan menaati (tentang aturan, perjanjian): kita akan ~ persetujuan dan perjanjian yang telah kita buat;

hor·mat-meng·hor·mati v saling menghormati;

ter·hor·mat a dihormati; mulia: para hadirin yang ~;

peng·hor·mat n orang yang menghormati; sesuatu yang dipakai untuk menghormati;

peng·hor·mat·an n proses, cara, perbuatan menghormati; pemberian hormat: ~ yang berlebih-lebihan dapat berubah sifatnya menjadi pemujaan;

ke·hor·mat·an n 1 pernyataan hormat; penghargaan: ia mendapat ~ untuk memimpin sidang itu; barisan (pengawal) ~ , barisan (pengawal) yang khusus sebagai pernyataan hormat (kepada tamu agung, orang besar, dan sebagainya); doktor ~ , gelar doktor yang diberikan sebagai tanda pernyataan hormat; doktor honoris causa; gapura ~ , gapura (pintu gerbang) yang dibuat untuk menyatakan hormat; gelar ~ , gelar (sebutan) sebagai pernyataan hormat; 2 yang dihormati; tempat kita menaruh hormat: beliau adalah ~ orang-orang di desa ini; 3 kebesaran; kemuliaan: setelah mencapai puncak ~ nya, lupalah ia kepada kita; 4 nama baik; harga diri: ia merusak ~ orang tuanya; perbuatannya itu menyinggung ~ orang lain; 5 kesucian (wanita): ia dihukum karena menodai ~ wanita