arti kata sayang
sa·yang1 a kasih sayang (kepada); cinta (kepada); kasih (kepada); 2 v sayang akan (kepada); amat suka akan (kepada); mengasihi; mencintai: tiada Ibu yang tidak -- kepada anaknya; 3 n cak kekasih; jantung hatiku: aduhai, --;

me·nya·yang v menyukai; mencintai;

me·nya·yangi v sayang akan (kepada); mengasihi; mencintai: kita harus - segenap makhluk;

pe·nya·yang n 1 orang yang penuh kasih sayang; pengasih; pencinta; 2 sifat belas kasihan;

ke·sa·yang·an 1 n cinta kasih: - kepada cucu kadang-kadang lebih daripada - kepada anak; 2 a kesukaan: balap mobil adalah hobi - mereka; 3 n orang, binatang, dan sebagainya yang sangat disayang: ia adalah satu-satunya - orang tuanya karena ia anak tunggal; 4 kekasih: hubungan dengan -nya terputus karena tidak mendapat restu orang tuanya