arti kata suka
su·ka 1 a berkeadaan senang (girang): sahabat dalam -- dan duka; 2 a girang hati; senang hati: sekalian bantuan dan sokongan disambut dengan -- hati; 3 v mau; sudi; rela: ia tidak -- membayar sekian; datanglah kalau Tuan --; kalau sudah -- sama -- , biarlah kawin saja; 4 v senang; gemar: neneknya -- benar makan sirih; memang banyak orang -- menonton bioskop; ada yang -- daging dan ada juga yang -- ikan laut; 5 v menaruh simpati; setuju: orang itu akan saya suruh bekerja di sini, itu pun kalau Tuan --; tiada seorang pun -- kepadanya; 6 v menaruh kasih; kasih sayang; cinta: rasanya jarang ibu yang tidak -- kepada anaknya; 7 a cak mudah sekali ...; kerap kali ...: memang dia -- lupa; pensil semacam ini -- patah;
-- duka perasaan senang dan sedih dalam hati;
-- tak -- 1 segan-segan; 2 tidak peduli; tidak acuh; 3 apa boleh buat; mau tidak mau;

su·ka-su·ka adv cak 1 semau: - aku, mau pergi atau tidak; 2 kadang-kadang: - sopirnya berdasi dan tangan kirinya menyorongkan telepon ke telinga;

ber·su·ka-su·ka v 1 berfoya-foya; 2 bergembira; beramai-ramai; bergembira ria;

ber·su·ka-su·ka·an v 1 bersuka-suka; 2 bercinta-cintaan; berkendak;

me·nyu·kai v 1 suka akan; suka kepada; menggemari; 2 menaruh minat pada; 3 menaruh kasih kepada; mencintai; menyayangi;

me·nyu·ka·kan v 1 menyebabkan suka; menjadikan suka; menggirangkan hati; 2 cak menyukai;

su·ka·an n cak 1 sesuatu yang disukai; 2 kekasih; gendak;

ke·su·ka·an n 1 kegirangan; 2 kegemaran; 3 yang disukai; yang dicintai; 4 kemauan; kesudian;

se·su·ka a sekehendak hati; semau-maunya: janganlah ber-buat - hatimu di rumah ini;- hati sesuka;

se·su·ka-su·ka a sesuka hati;

se·su·ka·nya adv semaunya;

se·su·ka-su·ka·nya adv semau-maunya