Puasa tanggal 1-10 Muharrom

Puasa tanggal 1-10 bulan muharram termasuk sunnah puasa di bulan haram. 
Imam An-Nawawi (w. 676 H) mewakili madzhab Syafii menyatakan:
قال أصحابنا: ومن الصوم المستحب صوم  الأشهر الحرم، وهي: ذو العقدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وأفضلها المحرم.
“Berkata ulama-ulama Syafiiyyah: Di antara puasa yang disunnahkan ialah puasa pada bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dari keempat bulan ini yang paling afdhal ialah bulan Muharram.” [Al-Majmu’ (6/439)]diterbitkan oleh: widut